Louys Elsevier of Lodewijk Elzevier was een Nederlands uitgever van Europese betekenis. Hij is de stamvader van het geslacht Elsevier.

wapen / logo elsevierElsevier, zoon van Hans Helschevier, begon in 1560 als boekbinder in de drukkerij van Christoffel Plantijn in Antwerpen. Vanwege de vervolging van het protestantisme vluchtte hij in 1567 naar Luik, voor 1570 naar Wesel en voor 1575 naar Dowaai. Voor 1580 vestigde hij zich als boekhandelaar en uitgever in Leiden. Daar gaf hij zijn eerste boek uit in 1583. Zijn nakomelingen zetten zijn zaak voort tot 1791. Bij de uitgeverij en later drukkerij verschenen invloedrijke wetenschappelijke werken. Anders dan andere uitgevers die streefden naar vooral fraai drukwerk, legde Elsevier nadruk op degelijk- en leesbaarheid van de boeken. De uitgaven waren kleiner met smalle marges. De meeste boeken waren in het Latijn. Een van zijn uitgaven was de Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze attinenti alla meccanica e ai moti locali, het laatste en wellicht meest invloedrijke boek van Galileo. Zijn zonen Matthijs en Bonaventura Elsevier en kleinzoon Abraham Elsevier breidden de uitgeverij uit. Zoon Joost werd boekhandelaar in Utrecht.

Bron: Wikipedia


Wapen Bonaventura en Abraham: een elzenboom, omslingerd door een wijnrank met druiventrossen, waaronder rechts een geleerde man die een tros plukt met zijn rechterhand; links van de boom een vaandel met devies: Non Solus.