De naam Schaaij komt voor als
Schay, Schaij, Schaeij, Schaay, Schaai en Schaey.

Ze wordt het eerst gevonden in de registers van de stad Bemmel in 1414. Alle nu levende personen die de naam Schaaij of Schaay dragen, stammen af van een van de drie gezinnen die zo'n vijfhonderd jaar geleden leefden.

De drie stamvaders zijn geen broers van elkaar, maar dat ze tot één en dezelfde familie behoren staat buiten kijf.

Gemakshalve noemen we ze:

tak A - Willem Goosen Schaaij met 1364 personen en 475 relaties,
tak B - Jan Schaeij met 7409 personen en 3941 relaties,
tak C - Dirk Schaay met 533 personen en 225 relaties.

ga naar het gastenboek