Snuifmolen De Lelie, Plaszoom 324, Rotterdam

... "Op 31 januari 1777 verkopen "Tijs van Zeventer en Jacob de Werken wonende binnen dezen Ambagte, ... Gaven en Gifte en eijgendom aan Johannes Schay wonende te Overschie van een Stukje Land met den opstal van een Molen en afbraak van een Huijsje, en ít geen verders op ít
Land is leggende, staende en gelegen aan de Westzijde van de korte kade in dezen Ambagte" voor een prijs van fl. 1800,-. In het "Quohier of Gaderboek" van het Ambacht van Kralingen uit 1733 wordt Johannes Schaij in 1781 aangeslagen voor Huis No. 358a, een snuifmolen, nieuw getimmert. Mogelijk betreft het hier een verbouwing die nu nog zichtbaar is. De achtkantstijlen zijn aangescherft, waardoor de molen ca. 1,5 m hoger is geworden. Op 7 september 1796 verkoopt Catharina Sollevelt, weduwe van Johannes Schaij, aan Willem van der Lugt een stukje land "met een Snuijfmole huijsje en Loosje daarop staande met al hetgeen daarop en in aart en Nagel vast is, staande en gelegen aan de Westzijde van de Korte Kade" voor fl. 1600,-. "volgens nader aanschrijving van Tijs van Zeventer heeft den koper op het passeren dezes een een schuldbrief gepasseert ten behoeven van den voorn: Tijs van Zeventer groot f 1600-:- tegen vier percents in ít jaar en aftelossen met hondert gulden jaarlijks Waarvan tegenover Gift van denzelve brief den brief hierop staande geroijert zal worden..."