Een oorlogstragedie - Florentine de Sobrie (1914-2001)


Een Belgische vader is na 25 jaar nog altijd op zoek naar zijn kind, dat in het oorlogsjaar 1914 met vluchtelingen naar Nederland is gezonden en van wie hij sindsdien niet meer heeft vernomen
.....


stadswapen van Lier

..... Vijf en twintig jaren zijn er sindsdien verloopen en nog altijd is de baby, die -zoo zij nog in leven is- nu een volwassen dame moet zijn, niet gevonden, ondanks rusteloos zoeken.

Letterlijk overgenomen uit:

Het Nieuws van den Dag