Eben HaŽzer is een ronde stenen beltmolen aan de Pootersdijk in het Nederlandse dorp Spui, onder de rook van Terneuzen.

Waarschijnlijk is de molen gebouwd in opdracht van Napoleon en Arnoldus van Kerkhoven was de eerste eigenaar / molenaar.
Na het overlijden van zijn zoon Dankert verkoopt Pieter van Wijck (zijn schoonvader) de molen in 1827 aan D. van Zuylen.

Deze kleine, witte ronde stenen bergmolen uit 1807 staat in een 2,20 m. hoge molenbelt. Boven een klein venster aan de noordzijde herinnert een bijbeltekst op de gevelsteen aan de bouw:
1807 1 SAM VII: 12 EBEN HAEZER TOT HIER TOE HEEFT ONS DE HEERE GEHOLPEN.

De molen is tot 1952 in gebruik geweest als korenmolen. In 1958 kocht de gemeente Axel de molen en in 1964/65 werd hij gerestaureerd. In 1970 ging het eigendom over op de gemeente Terneuzen.

Eben HaŽzer is van april tot en met oktober te bezoeken op zaterdagen van 12:00 - 16:00 uur en op afspraak. Ook in de wintermaanden draait de molen, alleen dan niet op vaste tijden.