Op deze landkaart is aangeven hoe vaak (in 2007) de achternamen Schaaij / Schaay voorkwamen. Bij de totstandkoming van de kaart is geen rekening gehouden met familieverwantschap.